Contracte

Declarații de avere și de interese


Centralizator cu rezultatul probei practice

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 16.12.2022


Anunt George Costache

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 23.11.2022


Lista Tuturor Functiilor 2022

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 31.03.2022


Invitație Pază

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 19.05.2021


Lista Tuturor Funcțiilor

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 30.09.2021


Centralizator cu rezultatele probei practice

La examenul organizat in data de 28.10.2020 pentru promovarea in treapta profesionala imediat superioara a unor salariati din cadrul Compartimentului Aristic si Regie Scena

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 28.10.2020Chestionar implementare proiect

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente”, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Una dintre activitățile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale.

În vederea finalizării acestui studiu a fost elaborat un chestionar în scopul cunoașterii părerii cetățenilor cu privire la tematica vizată (https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N), care poate fi completat de către toți cei interesați până cel târziu la 15 octombrie 2020.

Data publicării : 14.10.2020


Modalitati de contestare a deciziei institutiei in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii publice.

 In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale prevazute in Legea 544/2001, aceasta poate face plangere la Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei. Plangerea se face conform articolului 22 din Lege in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut in articolul 7 din Legea 544/2001. Hotararea Tribunalului este supusa apelului, atat plangerea cat si apelul judecandu-se in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Data publicării  : 29.10.2014Lista Tuturor Functiilor 2023

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 29.09.2023


ANUNT EXAMEN PROMOVARE

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 22.11.2022


ANUNT EXAMEN PROMOVARE

ARTIST CIRC

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 07.10.2022


ANUNT EXAMEN PROMOVARE

REFERENT SPECIALITATE

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 07.10.2022


Cod de conduită etică și profesională

Cod de conduită etică și profesională al instituției Circul Metropolitan București

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 09.03.2018


Lista tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 31.03.2021


Ștat de funcții

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 10.07.2020


Hotarare modificare ștat de funcții

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 10.07.2020


Regulament Intern

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 12.01.2018


Hotărâre privind modificare ROF

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 12.01.2018


Regulament de organizare și functionare

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 14.01.2017


Modalitati de contestare a deciziei institutiei in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii publice.

 In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale prevazute in Legea 544/2001, aceasta poate face plangere la Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei. Plangerea se face conform articolului 22 din Lege in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut in articolul 7 din Legea 544/2001. Hotararea Tribunalului este supusa apelului, atat plangerea cat si apelul judecandu-se in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Data publicării  : 29.10.2014