Lista tuturor functiilor

Lista tuturor functiilor 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 06.03.2020


Buget 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 06.03.2020


Contul de execuție a bugetului

Contul de execuție a bugetului la data de 31.12.2019

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 06.01.2020


Decizia nr. 164

Decizia nr. 164 din 29.11.2019

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Plan anual de achiziții

Plan anual de achiziții publice pentru anul 2019

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Raport de activitate

Circul Metropolitan București Anul 2018.

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Decizia nr. 180

De aplicare a Regulamentului Intern al CIRCULUI METROPOLITAN BUCURESTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Buget

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 .

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 23.12.2019


Decizia de aderare la SNA

Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 206-2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 27.11.2019


Plan de integritate

Decizie nr. 133 în baza dispoziției Primarului General, privind aprobarea Planului de Integritate, Managerul Circului Metropolitan București – Bogdan Stanoevici

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 27.11.2019


Regulament de organizare și funcționare

HOTĂRÎRE privind reorganizarea instituției publice de cultură de interes local al Municipiului București. 

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 22.10.2019


Lista tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 30.09.2019


Listă a tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 29.03.2019


Cod de conduită etică și profesională

Cod de conduită etică și profesională al instituției Circul Metropolitan București

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 09.03.2019


Lista tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 26.09.2018


Hotărâre privind modificare ROF

HOTĂRÂRILE Consiliului General al Municipiului București

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 26.02.2017


Proiect de Management

Proiect de Management 2017-2020 Circ & Variete Globus București

CLICK PENTRU DETALII

 

Data publicării : 20.12.2019


Regulament de organizare și functionare

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 3 la HCGMB NR. 414/2016

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 14.01.2017


Modalitati de contestare a deciziei institutiei in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii publice.

 In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale prevazute in Legea 544/2001, aceasta poate face plangere la Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei. Plangerea se face conform articolului 22 din Lege in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut in articolul 7 din Legea 544/2001. Hotararea Tribunalului este supusa apelului, atat plangerea cat si apelul judecandu-se in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru. 

 

Data publicării  : 29.10.2014


Ordonanta nr. 21 din 31/01/2007

Ordonanta nr. 21 din 31/01/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic .

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 29.10.2014


Regulament Intern

Regulament intern Circul Globus București. Activităţii de impresariat artistic .

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 07.01.2014

Următoarele Evenimente

No events to show